Vanaf de lagere schoolleeftijd (7-12 jaar) beginnen ze zich meer te vergelijken met leeftijdgenootjes, en worden ze erg gevoelig voor plagerijen en opmerkingen van anderen. Ze zijn geneigd zich thuis terug te trekken en niet deel te nemen aan activiteiten buitenshuis. Vaak investeren ze veel in werk voor school. Een aantal onder hen zijn snel afgeleid (of hebben een beperkte aandacht en concentratie) en hebben last van onhandigheid.

Vorige: kleuters

Volgende: pubers