Disclaimer

Er werd heel wat zorg en energie gestopt in het opzoeken en samenstellen van de informatie op deze website. Hoewel het weinig waarschijnlijk is dat er zich ernstige fouten in de pagina's zouden bevinden, kunnen de vzw Turnerkontakt, het bestuur van de vzw Turnerkontakt, de webmaster en/of andere betrokkenen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige onjuiste informatie of eventuele gevolgen hieruit voortvloeiend.

De informatie op deze pagina wordt u ter beschikking gesteld zoals ze is en is in geen enkel opzicht bedoeld als medisch advies. Bij twijfel is het ten stelligste aangeraden uw huisarts of een gespecialiseerde arts te contacteren.

Alle materiaal op de site is eigendom van de vzw Turnerkontakt of werd door vzw Turnerkontakt onder toelating van de wettige eigenaar gepubliceerd. Het is niet toegelaten om zonder expliciete toelating de inhoud van deze site in zijn geheel of gedeeltelijk te kopieren, af te drukken, te publiceren of te vermenigvuldigen, tenzij voor persoonlijk gebruik.